Văn hóa Tatiland

Ngày đăng: 15/08/2018
Với khao khát tạo ra một môi trường sự nghiệp giúp các bạn trẻ được sáng tạo không ngừng nghỉ, cống hiến tận tụy, góp phần xây dựng văn hóa Bất động sản miền Trung chuyên nghiệp, Tatiland đã kiến tạo những giá trị cho toàn thể Tatilanders, những thế hệ đại diện cho tinh thần “Tôn trọng - Tiên phong - Sáng tạo - Bứt phá - Đoàn kết”

TÔN TRỌNG
Người Tatiland luôn tôn trọng khách hàng, tôn trọng tập thể, tôn trọng giá trị của bản thân để đạt được sứ mệnh của công ty và xây dựng sự nghiệp vững chắc cho bản thân.

TIÊN PHONG
Mỗi nhân viên của công ty đều mang tinh thần tiên phong kiến tạo nên những giá trị mới; giá trị cho khách hàng, và nâng tầm vị thế của Bất động sản Miền Trung.

SÁNG TẠO
Người Tatiland luôn giữ được tình yêu với sự nghiệp, sáng tạo công việc với những cách làm độc đáo nhất.

BỨT PHÁ
Tatilanders luôn nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp, tạo ra dấu ấn mạnh mẽ, chinh phục các mục tiêu trên thị trường Bất động sản.

ĐOÀN KẾT
Một công ty phát triển bền vững là một tập thể có kỷ luật, đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ đồng đội, hướng đến mục tiêu phát triển nhân lực đồng bộ về chuyên môn, đạo đức và trí tuệ. Tatiland tự hào đã xây dựng một môi trường có tính đoàn kết cao.