Chính sách

Lương: Trả theo đúng năng lực, kinh nghiệm, chuyên môn.
Thưởng: Theo hiệu quả kinh doanh, thưởng vào các dịp lễ Tết, sinh nhật,…
Phụ cấp: Phụ cấp đi lại, phụ cấp dự án, phụ cấp trách nhiệm và nhiều khoản phụ cấp đặc thù khác,…
Phúc lợi: Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo đúng quy định của Nhà nước. Có chính sách du lịch hàng năm cho toàn thể nhân viên, các chương trình thưởng theo giai đoạn, chiến lược,…

Tatiland luôn tạo điều kiện để cán bộ nhân viên có cơ hội chứng minh năng lực, thể hiện khả năng quản lý, lãnh đạo,…
Tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, có nguyên tắc và xây dựng văn hóa doanh nghiệp thân thiện, chuyên nghiệp, hỗ trợ, nâng cao khả năng phát triển tiềm lực cá nhân.
Luôn thay đổi, hoàn thiện các chính sách để thu hút nguồn nhân lực tốt nhất nhằm phục vụ cho sự phát triển của Tatiland nói chung và mỗi thành viên công ty nói riêng.

 

Đào tạo hội nhập: Nhân viên mới vào công ty sẽ phải biết về Nội quy lao động của công ty, các quy định, chính sách của công ty, giới thiệu về các hoạt động kinh doanh, cơ cấu tổ chức của công ty, nghiệp vụ chuyên môn,… để nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập vào công việc.
Đào tạo nâng cao: Để nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn của nhân viên nhằm phục vụ cho mục tiêu công ty và giúp cán bộ nhân viên phát triển nghề nghiệp cá nhân cũng như tăng hiệu quả trong công việc.
Đào tạo quản trị điều hành: đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt vai trò của người quản lý điều hành.

 

Nhận tư vấn

(*)Dữ liệu bắt buộc